KONKURS LITERACKI

20-12-2017

Gminne Centrum Kultury w Gródku zaprasza do udziału w XI. edycji konkursu „Każdy pisać może”. Do konkursu można zgłaszać wiersz lub krótkie teksty pisane prozą (np. opowiadanie lub legendę) o dowolnej tematyce. Prace mogą być napisane po polsku, białorusku lub w miejscowej gwarze białoruskiej.Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach:

• uczniowie szkoły podstawowej kl. I-V;

• uczniowie szkoły podstawowej kl. VI-VII oraz gimnazjum;

• uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli;

Warunkiem udziału w konkursie dostarczenie w formacie elektronicznym (preferowane) lub w wersji pisemnej pracy konkursowej osobiście dla Grzegorza Karpowicza, mailowo: g.karpovicz@gmail.com lub pocztą na adres Gminnego Centrum Kultury w Gródku  do dnia 4 lutego 2018 roku.

Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2018 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Regulaminem (tutaj).

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)