Rada Programowa

08-02-2011

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie.

Obecny skład osobowy jest następujący:

 

 • Jan B. Boczko („Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”)
 • Tamara Buraczewska, była dyrektor Domu Kultury
 • Alina Gościk, nauczyciel, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy
 • Elżbieta Greś, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gródku
 • Anna Grycuk, dyrektor Zespołu Szkół w Gródku
 • Michał Grześ (realizator amatorskich filmów dok.)
 • Paweł Grześ, artysta fotografik
 • Irena Matysiuk, nauczyciel
 • Barbara Niczyporuk przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej)
 • Władysław Pietruk (artysta grafik)
 • Andrzej Popławski (zespół „RIMA”)
 • Anatol Porębski (Grupa Literacka „Kłosy”)
 • Jerzy Sulżyk, nauczyciel
 • Michał Szyszkiewicz ("Wiadomości Gródeckie - Haradockija Nawiny")
 • Leon Tarasewicz, artysta malarz, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zam. w Wałiłach
 • Wiera Tarasewicz, emerytowana nauczycielka
 • Maria Wróblewska, była radna gminna (Grupa Literacka „Kłosy”)
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)