KALENDARIUM IMPREZ I WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY W GRÓDKU
W 2017 ROKU*

STYCZEŃ

• Występ zespołów na przeglądzie „Gwiazda i kolęda” w Białymstoku (organizator – BTSK)
• Wieczór kolęd  – 21.01
• Ferie z GCK (odrębny program zajęć)

LUTY

• Ferie z GCK c.d.
• Bal karnawałowy „pod chmurką” – 04.02
• Wieczór poezji. Rozstrzygnięcie konkursu „Każdy pisać może” – 14.02
• Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017” w Białymstoku (organizator – BTSK)

MARZEC

• Kino w Gródku - 07.03
• Obchody Dnia Kobiet – 08.03

KWIECIEŃ

• Eliminacje drużynowe pucharu województwa w brydżu sportowym
• Warsztaty zdobienia pisanek metodą tradycyjną - 1.04

MAJ


• Koncert chóru cerkiewnego w ramach Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (GCK - współorganizator) - 11.05
• Spotkanie pt. „Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej” –  12.05

• Udział zespołów w przeglądzie rejonowym i eliminacjach centralnych Festiwalu „Piosenka Białoruska 2017 dla szkół i przedszkoli” w Białymstoku (organizator – BTSK) - 12.05
• Dzień Ekologii w Gminie Gródek – 21.05CZERWIEC

• Dzień Dziecka (GCK współorganiztor) - 1.06
• Spartakiada Samorządowców 2017 (GCK - współorganizator) - 2.06
• Powitanie pociągu weekendowego - 17.06

• Kupalnoczka w Załukach – 24.06
• Koncert chóru z Serbii - 25.06

• Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

LIPIEC

• Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza” (GCK – partner) – 14-15.07
• Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2017” – 29.07
• Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

SIERPIEŃ

• "Zabawa w Słuczance" – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA – 04.08
• "Zabawa na Annę w Królowym Moście " – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA - 07.08
• Zabawa w Wiejkach - 26.08
• Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów nad zalewem w Zarzeczanach (GCK - współorganizator)
• Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

WRZESIEŃ

• „Zabawa w Mieleszkach – Bielewiczach” – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA – 02.09
• Koncert zespołu "Wiesiołyje Riebiata" - 06.09

• Dożynki Gminne, „Zabawa w Gródku” – impreza w ramach projektu „Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek” współfinansowana przez MSWiA  - 09.09
• Ćwierćfinał Drużynowego Pucharu Województwa w brydżu

• Udział zespołów w festynach w regionie (promocja gminy)

PAŹDZIERNIK

• Wystawa pn. "W przedwojennym Gródku..." (GCK partner) - 21.10
• Wycieczka z cyklu pn. "Śladami historii Gminy Gródek" do byłego zakładu Karo - 22.10
• Wieczór z Kulturą Tatarską - 27.10
• Koncert zespołu "Kalaryt" z Białorusi - 29.10

LISTOPAD

• Projekcja filmu pn.: „Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu” - 4.11
• Obchody Święta Niepodległości (GCK współorganizator) - 10.11
• Projekcja filmu pn.: „Bieżeńcy 1915-1922" - 18.11


GRUDZIEŃ

• Wystawa rękodzieła
* - Kalendarz imprez ma charakter ramowy. Terminy, ilość i rodzaj imprez może ulec zmianie (informacje na bieżąco na stronie:  www.gckgrodek.pl, facebook’u: grodekgck  i na tablicach ogłoszeń w Gminie Gródek).

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050