ROK 2016

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek
 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

Zrealizowano dzięki dotacji Mistra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mobilna Szkółka Edukacji Ekologicznej w Gminei Gródek

Zrealizowano dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BiałymstokuROK 2015

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek

termin realizacji zadania: 15.06.2015 -30.09.2015 
koszt całkowity: 27 600 zł  
dotacja: 15 000 zł

 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

termin realizacji zadania: 15.06.2015 - 30.09.2015
koszt całkowity: 105 000 zł
dotacja: 40 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracj i CyfryzacjiROK 2014

 • Umowa 430/ZKMNiE/2014 - Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014 - dotacja: 38 000 zł
 • Umowa 428/ZKMNiE/2014 - Zakup strojów dla zespołu Chutar – dotacja: 7 000 zł
 • Umowa 429/ZKMNiE/2014 - Wydanie zbioru pieśni Ziemi Sokólskiej – dotacja: 10 995,63 zł
 • Umowa 427/ZKMNiE/2014 – Wydanie albumu Rozśpiewany Haradok – dotacja: 14 999,90 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji


***

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Umowa 00340-6930-UM1040390/13 - Spotkania po latach.Cykl wiejskich festynów w gminie Gródek

koszt całkowity: 56 433 zł 
dotacja: 31 041,92 zł

 • Umowa 00341-6930-UM1040387/13 - Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek

koszt całkowity: 42 444,60 zł
dotacja: 20 976 zł
Status: złożony wniosek o płatność

 • Umowa - 00194-6930-UM1040366/14 - Koncert specjalny podczas XV edycji Festiwalu Folkowego „Siabrouskaja Biasieda 2014”

koszt całkowity: 74 971,35 zł 
dotacja: 39 600 zł

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050