Adres siedziby, kontakt
Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek
gm. Gródek, pow. białostocki
woj. podlaskie, Polska

Tel.: (85) 718 01 36
E-mail: grodecczyzna @yahoo.pl

HISTORIA

Kongres Założycielski TPZG

Kongres założycielski Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej – Tawarystwa Siabrou Haradockaj Ziamli ofbył się 19 maja 1994 r. Przewodniczącym jednogłosnie został wybrany Leon Tarasewicz. Oprócz niego w skład zarządu weszl:

Roman Szeremeta – Zastępca
Alina Citko – Sekretarz
Aleksander Karpiuk – Skarbnik
Dorota Sulżyk – Członek

Działalność

W pierwszych latach istnienia Towarzystwo realizowało kilka projektów: wykopaliska na Górze Zamkowej Chodkiewiczów, współwydawanie gazety w dwóch językach polskim i białoruskim „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”, udział w przgotowaniu obchodów 500-lecia Gródka, w tym organizacja sesji naukowej i wystawy archeologicznej, opracowanie „Przewodnika po Ziemi Gródeckiej”, utworzenie klubu piłkarskiego „Gryf Gródek”.

Nowe władze Towarzystwa

Na kongresie 14 grudnia 2003 r. do Towarzystwa zapisało się 57 członków, co z grupą założycieli stanowiło ponad osiemdziesiąt osób – członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej.
Wybrano wówczas nowy Zarząd, w skład którego weszli:
Anna Grycuk – Przewodnicząca
Ewa Garbolińska –Wiceprzewodniczaca

Jan Karpowicz – Kanclerz
Monika Seweryn – Skarbnik

 

Podczas obrad podkreślano konieczność rozszerzenia działań. 7 lutego 2004 r. Walne Zgromadzenie uchwaliło nowy statut TPZG.


Projekty, zrealizowane w latach 2003-2007, na które pozyskano dofinasowanie:
Izba regionalna. Ocalić od zapomnienia – 2004 ., koordynator Irena Naliwajko,
Gródek dawniej i dziś – 2005 r. koordynatorzy Anna Grycuk, Elżbieta Greś, Irena Matysiuk,
Dla przyszłości – 2005 - 2006 – w ramach programu „Świetlica moje miejsce” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – koordynatorzy Anna Grycuk, Monika Koronkiewicz,
Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Świetliki” – 2007  – koordynatorzy Anna Grycuk, Monika Koronkiewicz,
A to płótno tylko... – 2007 r., koordynator Barbara Wakulewska

Działalność w latach 2008-2012

15 marca 2008 roku odbył się Kongres Sprawozdawczo – Wyborczy, podczas którego wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

Zarząd

Elżbieta Greś – przewodnicząca

Anna Grycuk – wiceprzewodnicząca

Jan Karpowicz – Kanclerz

Monika Seweryn – Skarbnik

Dorota Sulżyk – Członek

 

Podobnie jak w latach poprzednich skupiliśmy się na pozyskiwaniu funduszy na działalność Towarzystwa z zewnątrz. Pisaliśmy projekty, dzięki którym otrzymywaliśmy dofinansowanie na kontynuowanie zajęć w świetlicy środowiskowej. W 2008 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.700, 00 złotych od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach projektu „Świetlica – moje miejsce” (styczeń – czerwiec). Kolejne pół roku w ramach działań własnych dofinansowanych przez Urząd Gminy w Gródku. Świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku 8 – 13 działa w ramach programu od 2006 roku. W zajęciach proponowanych przez świetlicę uczestniczyła grupa 15 - 20 osób z gimnazjum i kilkoro uczniów ze szkoły podstawowej. Mogli oni przy pomocy pracujących tam nauczycieli odrobić lekcje, spędzić wolny czas, uczestniczyć aktywnie  w działaniach projektowych, wyjechać na wycieczkę.

 

W czerwcu 2008 roku - Został napisany wniosek w sprawie przyznania dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2007/2008. Chcieliśmy, aby w ten sposób została uhonorowana   Pani Nina Cywoniuk. Niestety, wniosek nie otrzymał akceptacji.

Składaliśmy oferty na konkurs ogłoszony przez Gmin Gródek. Pierwszy z nich  dotyczył zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży – „Muzyczne podróże z Kazką”, w trakcie którego uczniowie należący do zespołu wokalnego uczestniczyli w wycieczkach poznając kulturę, a przede wszystkim muzykę miejsc, które odwiedzali.

Kolejne projekty to zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – „Znani Nieznani”, „Kadr z Gródka”. Pierwszy projekt umożliwił młodzieży biorącej udział w zadaniu poznanie ludzi, którzy osiągnęli sukces, są znani w regionie i kraju, a  wywodzą się z Ziemi Gródeckiej. Drugi  to konkurs ogłoszony dla mieszkańców naszej gminy, którego celem było nakręcenie krótkiego filmu ukazującego walory przyrodnicze lub turystyczne Gródka i okolic, ciekawe zdarzenia czy śmieszne historie.

Zorganizowaliśmy spotkania z panią Anną Radziukiewicz, panią Izabelą Dąbrowską , panem Pawłem Grześ.

W 2009 kontynuowaliśmy przez 6 miesięcy działalność świetlicy – dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Komisji antyalkoholowej. Od lipca świetlica nie ma miejsca na swą działalność, ponieważ pomieszczenie zostało przekazane na potrzeby przedszkola.

Kadencja 2012-2016

28 września 2012 r. został wyłoniony nowy zarząd:

Barbara Niczyporuk – przewodnicząca

Jan B. Boczko – wiceprzewodniczący

Danuta Garkowska – Kanclerz

Elżbieta Greś – Skarbnik

Włodzimierz Mielnicki – Członek


GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050